Wat kan ik voor u doen?


Wanneer er sprake is van gedrags- en opvoedings- problemen bij u thuis en mogelijk ook buitenshuis en u komt daar zelf als ouders niet meer uit, dan kan ik u helpen. Dat geldt ook voor als u twijfelt of onzeker bent over de opvoeding en de ontwikkeling van uw kind. Ik bespreek met u de problemen, ik observeer bij u thuis en ik geef u een gericht advies om de problemen aan te pakken.

Als u denkt dat de problemen te maken hebben met de intelligentie van uw kind (bij voorbeeld bij zwak- begaafdheid of hoogbegaafdheid), dan is het mogelijk om een intelligentieonderzoek te doen.

Voorbeelden van probleemgedrag waar ik met u en uw kind aan kan werken zijn niet luisteren, schoppen en slaan, niet willen eten, niet willen slapen, druk en agressief gedrag, geen vriendjes hebben, steeds huilen, teruggetrokken gedrag of gedrag vertonen dat bij een jonger kind past.

Als u als ouder het gevoel heeft dat u de grip op uw kind verliest, of er van baalt dat u steeds maar boos moet worden en 'politieagent' moet spelen en u zich zorgen maakt over uw kind, dan kunt u mij inschakelen.

Voorwaarde voor effectieve hulp is dat u gemotiveerd bent om samen actief aan een oplossing te werken en dat u openstaat voor mijn hulp. De gedrags- en opvoedingsproblemen van het kind staan daarbij voorop en dus niet de problemen die eventueel voortkomen uit relatieproblemen of financiële of maatschappelijke problemen van de ouders.

Mijn hulp is laagdrempelig en hoeft niet pas te worden gevraagd als de situatie uit de hand gelopen is. Soms kan een éénmalig advies of bezoek bij u thuis de situatie al verbeteren en voorkomen dat de problemen verergeren.