Hoe pak ik dat aan?


Nadat u zich telefonisch of per mail aangemeld hebt maak ik een afspraak met u voor een voorgesprek. Tijdens dit 'intake-gesprek', bij u thuis of op mijn kantoor, bespreek ik samen met u de problemen.

Bij jonge kinderen (beneden ca. 6 jaar) kan ik als dat nodig is bij u thuis komen om zelf het probleemgedrag van uw kind te observeren. Eventueel maak ik daarbij gebruik van een videocamera. Vervolgens maak ik een plan van aanpak dat gericht is op uw persoonlijke situatie. Dat plan van aanpak bespreek ik met u en daarna gaat u daar zelf mee aan de slag.

Vervolgens bespreek ik met u de resultaten van uw aanpak van de problemen. Dat kan er toe leiden dat we samen de aanpak bijstellen of aanvullen.

Als uw kind ouder is dan ca. 6 jaar is het mogelijk dat hij/zij kan profiteren van individuele hulpverleningcontacten. Deze begeleiding vindt plaats in mijn praktijk. Uiteraard wordt het begeleidingsplan en de resultaten van de begeleiding ook met u besproken.

Van de bovenstaande aanpak kunnen indien nodig onderdelen worden herhaald. Het traject van aanpak kan ook worden verkort. Soms kan het uitvoeren van een intelligentieonderzoek zicht geven op de oorzaak van de problemen. In overleg vindt dit onderzoek in de praktijk of (bij jonge kinderen) bij u thuis plaats.

Het is natuurlijk mogelijk dat mijn opvoedhulp in uw thuissituatie geen goed middel blijkt te zijn om de problemen op te lossen. Ik zal u dan een gericht advies geven, zodat u via uw huisarts gespeciali- seerde hulp in kunt schakelen. Indien nodig en altijd in overleg met de ouders kan ik samenwerken met andere hulpverleners.

Mijn hulpverlening valt onder de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Als u niet tevreden bent over mijn hulpverlening, dan stel ik het op prijs wanneer u dit met mij bespreekt. Samen kunnen we dan tot een oplossing komen. Wanneer u een klacht wilt indienen dan kan dat via de klachtencommissie van P3NL waarbij ik ben aangesloten. U kunt dan mailen naar p3nl@klachtencompany.nl