Wat zijn voor u de kosten?


Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de psychologische hulp aan kinderen tot 18 jaar. Dit staat in de Jeugdwet. U kunt zich dus niet meer voor deze zorg verzekeren via de zorgverzekering.

Hulp aan kinderen kan worden vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven. Per 1 januari 2020 wordt de jeugdhulp in West-Friesland anders georganiseerd. Omdat ik geen contract met de West-Friese gemeenten heb, is het per 1 januari 2020 niet meer mogelijk om een beschikking van de gemeente te krijgen voor mijn hulp. Mijn hulp kan dus niet meer worden vergoed. Soms maakt de gemeente een uitzondering, bijvoorbeeld als uw kind al eerder zorg kreeg van mij. Overleg in dit geval met uw gemeente. Bespreek anders met uw huisarts of gemeente bij welke gecontracteerde zorgaanbieder u wel terecht kunt voor hulp die wordt vergoed.

 

Als u de hulp zelf wil en kan betalen, dan kunt u op eigen kosten door mij geholpen worden. Dit kan ook als u/uw kind een Persoons Gebonden Budget (PGB) heeft. Neemt u contact met mij op over het tarief.

Bij huisbezoek breng ik bij een afstand van meer dan 10 kilometer reiskosten en reistijd in rekening.