Wat zijn voor u de kosten?


Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de psychologische hulp aan kinderen tot 18 jaar. Dit staat in de Jeugdwet. U kunt zich dus niet meer voor deze zorg verzekeren via de zorgverzekering.

Hulp aan kinderen wordt vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven. De hulp wordt vergoed als vooraf door uw gemeente een beschikking is afgegeven. Deze beschikking kan door mij worden aangevraagd als een verwijzing van uw huisarts, de jeugdarts of medisch specialist aanwezig is. Als de beschikking door uw gemeente is afgegeven, kan een eerste afspraak worden gemaakt.

Omdat ik 'basis-generalistische GGZ' zorg bied, moet in de huisartsbrief staan dat sprake is van een vermoeden van een 'stoornis', bijvoorbeeld een stoornis in de aandacht, de stemming of het gedrag. U kunt overleggen met uw huisarts of contact met mij opnemen als u hier vragen over heeft.

Als uw gemeente geen beschikking afgeeft, en u wilt en kunt de hulp zelf betalen, dan kunt u natuurlijk ook door mij geholpen worden.

Bij huisbezoek breng ik bij een afstand van meer dan 10 kilometer reiskosten en reistijd in rekening. Dit bedrag wordt niet door uw gemeente vergoed.