Welkom op de website Hulp bij Opvoeden van Annechien Schipper


Het opvoeden van kinderen is een bron van plezier, geluk en leerzame persoonlijke ervaringen. Maar soms gaat het niet vanzelf. Uit eigen ondervinding weet ik dat veel ouders zich regelmatig zorgen maken over het gedrag en de ontwikkeling van hun kind. En ouders met jonge kinderen kunnen best een steuntje in de rug gebruiken, ook bij alledaagse opvoedingsvragen.

Als ervaren en geregistreerd orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog kan ik u helpen bij het zoeken van een oplossing voor de opvoedings-problemen van uw kind. Mijn hulp is inzetbaar voor kinderen van nul tot circa twaalf jaar. Mijn werkwijze is laagdrempelig, flexibel en op maat. Als dat nodig is kom ik daarvoor ook bij u thuis.

 

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over wat ik voor u kan doen, en hoe ik dat aanpak. Verder informeer ik u over de kosten. Tenslotte vertel ik u iets meer over mijzelf en waar u mij kunt vinden.

Annechien Schipper

De praktijk is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag.

Vergoedingen: per 1 januari 2020 wordt de hulp voor nieuwe cliënten niet meer vergoed door de gemeente. Cliënten die vóór 1 januari 2020 in mijn praktijk zijn ingeschreven, kunnen het hulptraject afmaken. Deze kosten worden nog vergoed door de gemeente.